ŠTO JE BIOENERGETSKA ANALIZA?

 

To je sveobuhvatan oblik psihoterapije, u kojemu je pogled na ljudsku osobnost cjelovit. 

Ljudsko biće je više od obrazaca razmišljanja, ponašanja ili osjećanja. Ljudsko tijelo je to koje integrira njegovu osobnost – mišljenje, osjećanje i ponašanje odvijaju se u tijelu i kroz tijelo. Psihički aspekt osobnosti i tjelesni aspekt čine cjelinu. Čovjekova psiha manifestira se u njegovu tijelu. U bioenergetskoj analizi usporedno radimo na svim tim aspektima: razmišljanju, osjećanju, ponašanju i otpuštanju tjelesne napetosti.

Tvorac bioenergetske analize je dr. Alexander Lowen, svjetski poznati američki psihijatar i psihoterapeut.

Izvorno ime metode je bioenergetska analiza, ali takoder koristi se bioenergetika Lowena. 

 

„Ipak, tijelo se topi od ljubavi, koči od straha, trese od ljutnje, teži toplini i kontaktu. Bez konteksta tijela riječi poput ljubavi, straha i ljutnje samo su poetske slike. Osjećaji doživljeni u tijelu postaju stvarnost koja životu daje smisao. Identitet, koji je utemeljen na stvarnim osjećajima u tijelu, ima sadržaj i strukturu. Izdvojen iz te stvarnosti, on postaje društvenom tvorevinom – kosturom bez tijela”. dr. Alexander Lowen (u slobodnom prijevodu s poljskog jezika prevela Zeljka Bodul Kieczkowska)

BIOGRAFIJA ALEXANDRA LOWENA 

Alexander Lowen poświęcił swoje życie pokazaniu istotnego znaczenia łączenia ciała w procesie psychoterapeutycznym. Był przekonani że każda znacząca zmiana w życiu człowieka ma wpływ na ciało. Urodził się w 1910 rok, jako pierwsze z dwójka dzieci w rodzinne Żydowskich emigrantów. Atmosfera panująca w jego rodzinie była często napięta. Spędzi samotne dzieciństwo i okres nastoletni, bawiąc się na ulicach Nowego Jorku. W trakcie młodości regularnie uprawiał aktywność fizyczna i sport, również jogę, rytmikę, technikę relaksacji Jacobsona. Ukończył studia ekonomiczne, prawnicze i medyczne i uzyskał tytuł doktora prawa (1939 rok) i doktora nauk medycznych (1951 rok).   

Dr. Alexander Lowen vodio je psihoterapijske seanse više od 55 godina. Autor je 14 knjiga, koje su prevedene na mnoge jezike, brojnih znanstvenih članaka te pokretač časopisa za bioenergetsku analizu.

Bioenergetska analiza je prisutna je u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Argentini, Čileu, Kolumbiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Poljskoj i drugim zemljama. 

U srpnju 2006 godine dr. Alexander Lowen doživio je moždani udar i time prestao raditi kao psihoterapeut. Međutim, njegovo sveukupno zdravlje bilo je dobro. Iako mu je pokretljivost bila ograničena, u dobi od 96 godina još uvijek je žudio za tjelovježbom. 2004. godine na pitanje što je dalo najveći smisao njegovom životu, dr. Alexander Lowen bez oklijevanja je odgovorio: „Iskustvo užitka i vitalnosti tijela."

dr. Alexander Lowen preminuo je 2008. u dobi od gotovo 98 godina. 

POČETCI BIOENERGETSKE ANALIZE  

      

Podrijetlo bioenergetske analize seže u četrdesete godine prošlog stoljeća i ima korijene u psihoanalitičkoj teoriji Sigmunda Freuda. Alexander Lowen bio je zainteresiran istraživanjem odnosa izmedu uma i tijela. U svom istraživanju i osobnom traženju upoznao je psihoanalitičara dr. Wilhelm Reich, učenika Sigmunda Freuda – tvorca psihoanalize. Wilhelm Reich tvorac je koncepta i tehnike analize karaktera, koja se smatra važnim doprinosom psihoanalitičkoj teoriji. 

 

Analiza karaktera temelji se na pretpostavci da se karakter osobe ogleda u držanju tijela, točnije u tzv. mišićnom oklop. Taj se pojam odnosi na obrazac kroničnih napetosti u tijelu koje nastaju kao posljedica potiskivanja osjećaja i impulsa iz tijela. . Obrasci napetosti u tijelu djeluju kao zaštitni štit koji štiti Ego od prijetećih tjelesnih osjeta. U svom radu Reich također naglašava važnost disanja jer je primijetio da je postojala sklonost njegovih pacijenata da zadržavaju disanje i sprečavaju izdisaj kao način kontroliranja svojih osjećaja.   

Wilhelm Reich bio je pionir koji je kombinirao strukture karaktera sa strukturama tijela. Integrirao je analitički, verbalni dio "klasične" psihoterapije i rad tijelom 

 

Na početku svog poznanstva s Reichom Alexander Lowen postao je njegov pacijent, a potom u razdoblju od 1940. do 1953. godine učenik i terapeut Reichove metode (karakterološko-analitičke vegetoterapije).

 

RAZVOJ BIOENERGETSKE ANALIZE 

 

1952. godine promijenilo se opće raspoloženje entuzijazma oko Reichovih ideja i ideja njegovih sljedbenika koje je prevladavalo u psihoanalitičkim krugovima. 

Reich je prestao primati pacijente, a Alexander Lowen počeo je raditi na poboljšanju njegovih terapijskih postupaka. 

 

1953. godine Alexander Lowen počeo je raditi s dr. Johnom C. Pierrakosom, koji je također bio Reichov pristaša. 1957. godine Reich je umro, a tijekom razmišljanja o njegovoj smrti Lowen je shvatio da, ako se pod „spašavanjem" misli na oslobađanje od inhibicija i ograničenja nametnutih odgojem, onda on „nije postigao takav cilj", unatoč činjenici da je terapija s Reichom bila uspješna. Nije se mogao vratiti Reichu, nije vjerovao drugim terapeutima, a bio je uvjeren da bi to trebala biti tjelesno orijentirana terapija. Odlučio je raditi zajedno s dr. Pierrakosom i u toj suradnji 1956. godine rođeni su bioenergetska analiza i Institut za bioenergetsku analizu. Lowen je prvo isprobao vježbe na sebi jer je smatrao da ne može zahtijevati od svojih pacijenata nešto što sam nije isprobao.

 

BIOENERGETSKA ANALIZA DANAŠNJICE

 

Današnjih dana, bioenergetska analiza dodatno razvila je relacijski aspekt, integrirajući znanja iz naučnih istraživanja o teorii privrženosti (Bowlby J., Main M.), teoriji objektnih odnosa (Klein M.), neuroznanost i terapiju traume. 

Te promjene uključuju: fokusiranje na važnost međuljudskog odnosa u procesu psihoterapije (relacija pacijent – psihoterapeut); shvaćanje da su somatski, neverbalni procesi iznimno važni u procesuiranju ranih razvojnih problema; svijest o dubokoj važnosti prvih triju godina djetetova života za razvoj mozga i stvaranje sigurnog obrasca privrženosti; shvaćanje da toksična okruženja i rane traume unutar odnosa ne samo da ozbiljno štete samopouzdanju nego i obliku tijela i njegovoj pokretljivosti; shvaćanje da dobra terapija mora osigurati snažno održavanje odnosa i uzemljenje ako se želi obnoviti tjelesno i psihičko ja.

Jedan od stupova bioenergetske analize ostaje analiza karaktera kao sposobnost dubinskog razumijevanja jedinstvenosti ljudske egzistencijalne borbe kroz analizu njegovog jedinstvenog obrambenog obrasca, kako na tjelesnoj/somatskoj, tako i na psihološkoj razini (struktura karaktera). Struktura karaktera utječe na samosvijest, samopoštovanje, sliku o sebi i osnovne obrasce interakcije s okolinom. 

Iz ovog kamena temeljca, naslijeđenog iz Reichova i Lowenova rada, razvila se bioenergetska analiza. 

  

Za zvanje psihoterapeuta u bioenergetskoj analizi potrebna je četverogodišnja poslijediplomska naobrazba, klinički staž, vlastita psihoterapija i supervizija. Za dobivanje certifikata psihoterapeuta bioenergetske analize potrebno je ispuniti i dodatne uvjete.

hrHrvatski