CZYM JEST ANALIZA BIOENERGETYCZNA / METODA LOWENA ?

 

Jest to kompleksowa, holistyczna forma psychoterapii, w której spojrzenie na osobowość człowieka jest całościowe. 

Istota ludzka jest czymś więcej niż wzorcem myślenia, zachowania lub odczuwania. To ciało człowieka integruje jego osobowość – myślenie, odczuwanie, zachowanie odbywają się w ciele i poprzez ciało. W psychoterapii metodą Lowena pracujemy równolegle  nad wszystkim tym aspektami: myśleniem, odczuwaniem, zachowaniem  i uwalnianiem  wzorców napięć w ciele.  

Twórca Analizy Bioenergetycznej  jest dr med. Alexander Lowen, światowej sławy amerykański psychiatria i psychoterapeuta.

Oryginalna nazwa jest Analiza Bioenergetyczna, a potocznie w Polsce używa się zwrotów metoda Lowena, Bioenergetyka lub praca z ciałem. 

 

„ A to przecież ciało rozpływa się z miłości, sztywnieje ze strachu, trzęsie się ze złości, dąży do ciepła i kontaktu. W oderwaniu od ciała te słowa są jedynie poetyckimi obrazami. Doświadczone w ciele odznaczają się zaś rzeczywistością, która nadaje życiu sens. Tożsamość oparta o rzeczywistość uczuć w ciele ma substancję i strukturę. Wyabstrahowaną z tej rzeczywistości jest tworem społecznym – szkieletem bez ciała”.  dr Alexander Lowen

BIOGRAFIA ALEXANDRA LOWENA 

Alexander Lowen poświęcił swoje życie pokazaniu istotnego znaczenia łączenia ciała w procesie psychoterapeutycznym. Był przekonani że każda znacząca zmiana w życiu człowieka ma wpływ na ciało. Urodził się w 1910 rok, jako pierwsze z dwójka dzieci w rodzinne Żydowskich emigrantów. Atmosfera panująca w jego rodzinie była często napięta. Spędzi samotne dzieciństwo i okres nastoletni, bawiąc się na ulicach Nowego Jorku. W trakcie młodości regularnie uprawiał aktywność fizyczna i sport, również jogę, rytmikę, technikę relaksacji Jacobsona. Ukończył studia ekonomiczne, prawnicze i medyczne i uzyskał tytuł doktora prawa (1939 rok) i doktora nauk medycznych (1951 rok).   

Dr Alexander Lowen prowadził sesje psychoterapii przez ponad 55 lat. Jest autorem 14 książek, które zostały przetłumaczone na wiele języków.  Autorem licznych artykułów naukowych i założycielem Journal for Bioenergetic Analysis.

Analiza Bioenergetyczna jest obecna w USA, Kanadzie , Argentynie, Chile, Kolumbii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i innych krajach. 

W lipcu 2006 Alexander Lowen roku doznał udaru mózgu i przestał pracować jako terapeuta.  Jednak jego ogólny stan zdrowia był dobry i chociaż miał ograniczoną mobilność, nadal miał ochotę na ćwiczenia fizyczne w wieku 96 lat. W 2004 roku zapytany o to, co nadało największego sensu jego życiu, Alexander Lowen odpowiedział bez wahania: “Doświadczanie przyjemności i witalności ciała”.

Alexander Lowen zmarł w 2008 roku w wieku prawie 98 lat. 

POCZĄTKI ANALIZY BIOENERGETYCZNEJ / METODY LOWENA  

      

Początki Analizy Bioenergetycznej ~ metody Lowena, sięgają lat 40-tych ubiegłego stulecia i są zakorzenione w teorii psychoanalitycznej. Alexander Lowen, dr med., prowadził badania które dotyczyły związku umysłu i ciała. W swoich poszukiwaniach badawczych i osobistych, spotkał na swojej drodze psychoanalityka dr. Wilhelma Reicha, ucznia twórcy  psychoanalizy – Zygmunta Freuda. Wilhelm Reich jest twórcą koncepcji i techniki Analizy Charakteru, która jest postrzegana jako istotny wkład w teorię psychoanalityczną. 

 

Analiza Charakteru bazuje na założeniu, że charakter człowieka jest odzwierciedlony w postawie jego ciała, konkretnie w tzw. zbrojach mięśniowych. Pojęcie „zbroja” odnosi się do wzorca przewlekłych napięć w ciele, które powstają na skutek tłumienia uczuć i impulsów z ciała i pełnią funkcję swoistej tarczy obronnej, chroniącej Ego przed zagrażającymi doznaniami płynącymi z ciała. W swoje pracy dr. Reich również akcentuje ważność oddechu, ponieważ zauważył że u jego pacjentów powszechnie występuje tendencja do wstrzymywania oddechu i hamowania wydechu, jako sposobu na kontrolowanie uczuć.   

A zatem dr. Wilhelm Reich był pionierem, który połączył struktury charakteru ze strukturami ciała. Połączył również część analityczną, werbalną “klasycznej” psychoterapii z pracą poprzez ciało. 

 

dr Alexander Lowen, na początku znajomości z Reichem został jego pacjentem, a potem uczniem i terapeutą metody Reicha (Charakterologiczno-analityczna wegetoterapia) na przestrzeni lat od 1940 do 1953 roku.

 

ROZWÓJ ANALIZI BIOENERGETYCZNEJ / METODY LOWENA 

 

W 1952 roku ogólny nastrój entuzjazmu, który panował w kręgach psychoanalitycznych wokół myśli Reicha i jego zwolenników się zmienił. 

Reich przestał z przyjmowaniem pacjentów, a Lowen zaczął pracować nad ulepszeniem procedur terapeutycznych Reicha. 

 

W 1953 roku Lowen rozpoczyna współpracę z dr. Johnem C. Pierrakosem, który również był zwolennikiem Reicha. W 1957 roku umiera tragicznie Reich i w ramach refleksji nad jego śmiercią, Lowen sobie uświadamia, że “jeśli poprzez “ratunek” rozumiemy uwolnienie się od zahamowani i ograniczeń narzuconych przez wychowanie, to w takim razie “ja takiego celu nie osiągnąłem”, mimo tego że terapia z Reichem skończyła się sukcesem. Do Reicha nie mógł wrócić, innym terapeutom nie ufał, a żywił w sobie przekonanie, że ma to być terapia zorientowana na ciało. Postanowił pracować razem z dr. Pierrakosem i w tej współpracy rodziła się Bioenergetyka i Institute of Bioenergetic Analysis w 1956 roku.  Ćwiczenia Lowen najpierw próbował na sobie, gdyż uważał, że nie może wymagać czegoś od swoich pacjentów czego sam nie wypróbował na sobie.  

 

ANALIZA BIOENERGETYCZNA WSPÓLCZEŚNIEJ

 

Współcześnie, Analiza Bioenergetyczna ~ metoda Lowena, rozwinęła dodatkowo aspekt relacyjny integrując wiedzę z badań naukowych nad teorią przywiązania, teorią relacji z obiektem, neuronauki i terapii traumy. 

Zmiany te obejmują skupienie się na znaczeniu relacji interpersonalnej w procesie psychoterapii (terapia dwuosobowa); zrozumienie, że somatyczne, niewerbalne procesy są niezwykle ważne dla przetwarzania wczesnych problemów rozwojowych; świadomość głębokiego znaczenia pierwszych trzech lat życia dziecka w rozwoju mózgu i tworzeniu bezpiecznego wzorca przywiązania; zrozumienie, że toksyczne środowiska i wczesna trauma relacyjna nie tylko poważnie szkodzą poczuciu siebie, ale także formie i ruchliwości ciała; oraz zrozumienie, że dobra terapia musi zapewniać silne utrzymywanie relacji, jak również ugruntowanie, jeśli ma zostać przywrócona cielesna i psychiczna jaźń.

Jednym z filarów Analizy Bioenergetycznej pozostaje analiza charakteru jako umiejętność głębokiego zrozumienia wyjątkowości walki egzystencjalnej człowieka poprzez analizę jego unikalnego wzorca obronnego, zarówno na poziomie somatycznym, jak i psychicznym (struktura charakteru). Struktura charakteru wpływa na samoświadomość, poczucie własnej wartości, obraz siebie i podstawowe wzorce interakcji z otoczeniem. 

Z tego kamienia węgielnego, odziedziczonego po pracy Reicha i Lowena, ewoluuje Analiza Bioenergetyczna ~ metoda Lowena. 

  

Aby zostać psychoterapeutą w Analizie Bioenergetycznej wymagane jest 4 letnie szkolenie podyplomowe, odbycie stażu klinicznego, psychoterapii własnej, superwizje. Do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty bioenergetycznego potrzebne jest spełnienie dodatkowych wymagań.

pl_PLPolski